(1)
Wea, D.; Homenara, F. Simulatio Partialis Contra Bonum Coniugum Sebagai Salah Satu Pokok Sengketa Pembatalan Perkawinan. JUMPA 2018, 6, 26.